Silene flos-cuculi

Inheemse vaste plant met een vrolijk uiterlijk. De plant staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten door de verlaagde waterstand en het huidige mestbeleid.

Functies

Echte koekoeksbloem
30-90 cm
mei-juli en aug-sept