Knautia arvensis

Vrolijke weefplant, de bloemen staan op lange dunne stelen. Bloeit rijk en lang en trekt veel bijen en vlinders. Bossige groeiwijze, zaait zichzelf uit, maar niet hinderlijk.

Functies

Beemdkroon
80
mei-juni